A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao công lao to lớn của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ"...

Web.DNT: - "Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao công lao to lớn của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ"... Đó là lời chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ CHí Minh (26/3/1931-26/3/2011) và đón nhận Huân chương Sao vàng (lần 2). Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Thưa các vị khách quý,

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ hai - phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước trao tặng thế hệ trẻ, tôi thân ái gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ Ðoàn qua các thời kỳ, và qua các đồng chí gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với sự ra đời của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) do Ðảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy mạnh mẽ truyền thống của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: 'Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh', 'Tòng quân giết giặc lập công', 'Ba sẵn sàng', 'Năm xung phong' trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và: 'Thanh niên lập nghiệp', 'Tuổi trẻ giữ nước', 'Thanh niên tình nguyện', '5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc', '4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp'... trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, và những tấm gương dũng cảm quên mình trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học tập luôn tỏa sáng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ðoàn.

Qua các giai đoạn cách mạng, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức, tập hợp, đoàn kết thanh niên, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tích cực tham gia xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Ðã có hàng triệu thanh niên tiên tiến đứng vào hàng ngũ của Ðoàn, hàng vạn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Ðảng. Ðội ngũ cán bộ Ðoàn ngày càng trưởng thành, trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Ðảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Với những cống hiến xuất sắc trong 80 năm qua, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác; và hôm nay được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ 2; điều đó thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Ðảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tựu của thế hệ trẻ nước ta và sự tiến bộ của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, rường cột của dân tộc, lực lượng xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðảng ta và Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định: Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên.

Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng đã chỉ rõ: 'Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc,...'.

Ðể biến Nghị quyết của Ðảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm một số vấn đề sau đây:

Một là, luôn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên, góp phần tích cực đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ xung kích, sáng tạo, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Ðảng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Muốn vậy, phải đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', 'Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác', tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến để đông đảo thanh niên, thiếu nhi học tập, noi theo; đi đầu trong xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, ích kỷ; xứng đáng là tổ chức thanh niên cộng sản được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Hai là, gắn các hoạt động của Ðoàn, của Ðội với các nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh. Ðoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều gian khổ, khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần 'đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên'.

Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, thanh niên; làm tốt cả 'bồi dưỡng' và 'phát huy' để hoạt động của Ðoàn đúng hướng, thiết thực, tổ chức, động viên được đông đảo các tầng lớp thanh niên.

Ba là, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai đưa Nghị quyết Ðại hội vào cuộc sống. Thường xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, định hướng cho thanh niên học tập về các mặt, tiến công và làm chủ khoa học - công nghệ, nghiệp vụ quản lý, rèn luyện tay nghề để làm giàu cho đất nước, cho gia đình và bản thân.

Ðoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Ðảng và Nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong một môi trường chính trị, xã hội lành mạnh.

Bốn là, xây dựng Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên vững mạnh toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam cả trong nước và ở nước ngoài bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khắc phục một số hoạt động còn mang tính hình thức, hành chính hóa trong công tác Ðoàn. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu.

Tổ chức Ðoàn cần quan tâm đầy đủ và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Năm là, trên cơ sở nhận thức rõ hơn về thời đại, về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta, Ðoàn cần mở rộng các hoạt động đối ngoại của mình, góp phần đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết với các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thưa các đồng chí,

Ðể đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ thanh niên mới, phát triển toàn diện, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, các cấp ủy Ðảng và chính quyền cần thường xuyên quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên và xây dựng Ðoàn Thanh niên, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2011 được Ðảng và Nhà nước xác định là Năm Thanh niên; Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã có Ðề án về Năm Thanh niên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để Ðề án về Năm Thanh niên được thực hiện có hiệu quả. Các cấp bộ Ðoàn trên cơ sở xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của Năm Thanh niên, cần nỗ lực phấn đấu, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong hoạt động, tạo sức sống mới, khí thế mới trong học tập, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường...

Thưa các đồng chí và các bạn,

Với bề dày 80 năm xây dựng, phát triển, cống hiến và trưởng thành, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm nên truyền thống vẻ vang, góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, Tổ quốc ta.

Các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, để đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay. Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao công lao to lớn của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Ðồng thời tin tưởng rằng, với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, lại đang được sống trong môi trường hòa bình, đổi mới, phát triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam sẽ làm hết sức mình, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong ước. Nếu không làm được như vậy là hổ thẹn với lịch sử, là vong ân bội nghĩa với cha ông chúng ta.

Tôi đề nghị tuổi trẻ Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài hãy cùng nhau rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ra sức học tập, rèn luyện, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để trở thành một lớp người mới, một nguồn nhân lực có tri thức, chất lượng cao, cống hiến xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Ðảng Cộng sản Việt Nam, xung kích đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một lần nữa, chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

­Xin trân trọng cảm ơn.

(doanthanhnien.vn)


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Trang tin học sinh
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 116
Hôm qua : 126
Tháng 06 : 1.733
Năm 2024 : 42.203