[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Bài thơ "Đây thôn vĩ dạ" của Hàn Mặc Tử (ID = 769)

1 Ngày 09/06/2012 3:43:08 CH Tạo bởi kettyhn
Bài thơ "Đây thôn vĩ dạ" của Hàn Mặc Tử
Cập nhật lúc 09/06/2012 3:43:08 CH

Tác phẩm "Đây thôn vĩ dạ" của Hàn Mặc Tử

Bài giảng của cô giáo Triệu Thanh Hương

 Xem tiếp