[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Sự khác nhau giữa "ẩn dụ" và "hoán dụ" (ID = 764)

1 Ngày 09/06/2012 2:45:43 CH Tạo bởi kettyhn
Sự khác nhau giữa "ẩn dụ" và "hoán dụ"
Cập nhật lúc 09/06/2012 2:45:43 CH

Bài giảng của cô giáo Nguyễn Thị Vân

 Xem tiếp

2 Ngày 09/06/2012 2:45:57 CH Xuất bản bởi kettyhn
Sự khác nhau giữa "ẩn dụ" và "hoán dụ"
Cập nhật lúc 09/06/2012 2:45:57 CH

Bài giảng của cô giáo Nguyễn Thị Vân

 Xem tiếp