[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII KHỐI 10 NH 2010-2011 (ID = 419)

1 Ngày 08/05/2011 8:19:46 CH Tạo bởi Hoàng Thị Tâm
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII KHỐI 10 NH...
Cập nhật lúc 08/05/2011 8:19:46 CH

 

 
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010 – 2011                                  MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
               ________                                    Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề
 
 
Câu 1 (1điểm):
 Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn sau rồi sửa lại cho đúng:
     a) Qua tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ.
     b) Bằng hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
 Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 đến 15 câu) nói về vấn đề học vẹt, học tủ của học sinh hiện nay.
Câu 3 (7điểm):      Phân tích đoạn thơ sau:     
                                     CHÍ KHÍ ANH HÙNG
                                Nửa năm hương lửa đương nồng,
                        Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
                               Trông vời trời bể mênh mang,
                        Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.
                               Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng,
                         Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi”.
                               Từ rằng: “Tâm phúc tương tri,
                          Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?
                               Bao giờ mười vạn tinh binh,
                          Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.
                               Làm cho rõ mặt phi thường,
                           Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
                                 Bằng nay bốn bể không nhà,
                            Theo càng thêm bận biết là đi đâu?
                                 Đành lòng chờ đó ít lâu,
                             Chầy chăng là một năm sau vội gì!”
                                  Quyết lời dứt áo ra đi,
                              Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.
             (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, sách Ngữ văn 10, tập hai, tr 113)
 
                                                             HẾT
 
             
ĐÁP ÁN 
Câu 1 (1điểm):
Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn đã cho rồi sửa lại:
Câu sai về ngữ pháp.
a) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu một cách sửa và viết lại câu đúng. (0.25đ)
+ Tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, tác giả đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
b) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu cách sửa và viết lại câu đúng (0,25đ)
+ Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+ Bằng hình tượng Từ Hải, tác giả  đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+Bằng  hình tượng Từ Hải, Nguyễn Du đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
- HS viết được đoạn văn NLXH đáp ứng các yêu cầu về số câu, về nội dung, hành văn trôi chảy, ý mạch lạc, triển khai hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường.
- Đoạn văn cần có các ý cơ bản sau:
   + Nêu vấn đề(0,25điểm)
   + Giải thích khái niệm “ học vẹt” “học tủ”(0,25điểm)
   +Nêu thực trạng, tác hại (0,5điểm)
   + Phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) (0,5điểm)
   + GIải pháp khắc phục (0,5điểm)
LƯU Ý:
- Thiếu, thừa 2 câu trở lên so với số câu quy định -0,25điểm
- Viết 2,3 đoạn -0,5điểm
- Nội dung sơ sài: - 1điểm
- Diễn đạt dài dòng, lủng củng: -0,5điểm
- Mắc 2 lỗi(chính tả, từ ngữ, ngữ pháp): -0,25điểm
Câu 3 (7điểm):
*/ HS làm bài NLVH: Phân tích đoạn thơ đủ ba phần, văn mạch lạc, ý rõ ràng, biết khai thác nghệ thuật làm bật nội dung, chữ viết dễ đọc, không mắc các lỗi thông thường về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
*/ HS có thể trình bày bài theo nhiều cách. Dù cách nào cũng cần có các ý chính sau:
 - GIới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích (0.5đ)
 - Phân tích (5điểm):
     + Chân dung người anh hùng Từ Hải (1,0đ)
Khai thác các từ ngữ “trượng phu”, “lòng bốn phương”, “mặt phi thường”; chi tiết không gian: “trời bể mênh mang”, “lên đường thẳng rong”.
    + Tính cách anh hùng của Từ Hải trong cảnh tiễn biệt (2,0đ)
      . Từ Hải – người có chí khí phi thường: Coi sự nghiệp là trên hết…
      . Từ Hải – con người rất mực tự tin: Nhất định trở về với một cơ đồ to lớn…
    + Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật anh hùng Từ Hải thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp miêu tả mang tính ước lệ…(2,0đ)
 - Tổng hợp, đánh giá chung (1,0đ)
   + Kết bài : 0.5điểm
 
 
 

2 Ngày 09/05/2011 7:33:30 SA Cập nhật bởi quản trị
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII KHỐI 10 NH...
Cập nhật lúc 09/05/2011 7:33:30 SA

.

 

 
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010 – 2011                                  MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
               ________                                    Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề
 
 
Câu 1 (1điểm):
 Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn sau rồi sửa lại cho đúng:
     a) Qua tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ.
     b) Bằng hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
 Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 12 đến 15 câu) nói về vấn đề học vẹt, học tủ của học sinh hiện nay.
Câu 3 (7điểm):      Phân tích đoạn thơ sau:     
                                     CHÍ KHÍ ANH HÙNG
                                Nửa năm hương lửa đương nồng,
                        Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
                               Trông vời trời bể mênh mang,
                        Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.
                               Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng,
                         Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi”.
                               Từ rằng: “Tâm phúc tương tri,
                          Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?
                               Bao giờ mười vạn tinh binh,
                          Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.
                               Làm cho rõ mặt phi thường,
                           Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
                                 Bằng nay bốn bể không nhà,
                            Theo càng thêm bận biết là đi đâu?
                                 Đành lòng chờ đó ít lâu,
                             Chầy chăng là một năm sau vội gì!”
                                  Quyết lời dứt áo ra đi,
                              Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.
             (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, sách Ngữ văn 10, tập hai, tr 113)
 
                                                             HẾT
 
             
ĐÁP ÁN 
Câu 1 (1điểm):
Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn đã cho rồi sửa lại:
Câu sai về ngữ pháp.
a) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu một cách sửa và viết lại câu đúng. (0.25đ)
+ Tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, tác giả đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
b) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu cách sửa và viết lại câu đúng (0,25đ)
+ Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+ Bằng hình tượng Từ Hải, tác giả  đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+Bằng  hình tượng Từ Hải, Nguyễn Du đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
- HS viết được đoạn văn NLXH đáp ứng các yêu cầu về số câu, về nội dung, hành văn trôi chảy, ý mạch lạc, triển khai hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường.
- Đoạn văn cần có các ý cơ bản sau:
   + Nêu vấn đề(0,25điểm)
   + Giải thích khái niệm “ học vẹt” “học tủ”(0,25điểm)
   +Nêu thực trạng, tác hại (0,5điểm)
   + Phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) (0,5điểm)
   + GIải pháp khắc phục (0,5điểm)
LƯU Ý:
- Thiếu, thừa 2 câu trở lên so với số câu quy định -0,25điểm
- Viết 2,3 đoạn -0,5điểm
- Nội dung sơ sài: - 1điểm
- Diễn đạt dài dòng, lủng củng: -0,5điểm
- Mắc 2 lỗi(chính tả, từ ngữ, ngữ pháp): -0,25điểm
Câu 3 (7điểm):
*/ HS làm bài NLVH: Phân tích đoạn thơ đủ ba phần, văn mạch lạc, ý rõ ràng, biết khai thác nghệ thuật làm bật nội dung, chữ viết dễ đọc, không mắc các lỗi thông thường về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
*/ HS có thể trình bày bài theo nhiều cách. Dù cách nào cũng cần có các ý chính sau:
 - GIới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích (0.5đ)
 - Phân tích (5điểm):
     + Chân dung người anh hùng Từ Hải (1,0đ)
Khai thác các từ ngữ “trượng phu”, “lòng bốn phương”, “mặt phi thường”; chi tiết không gian: “trời bể mênh mang”, “lên đường thẳng rong”.
    + Tính cách anh hùng của Từ Hải trong cảnh tiễn biệt (2,0đ)
      . Từ Hải – người có chí khí phi thường: Coi sự nghiệp là trên hết…
      . Từ Hải – con người rất mực tự tin: Nhất định trở về với một cơ đồ to lớn…
    + Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật anh hùng Từ Hải thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp miêu tả mang tính ước lệ…(2,0đ)
 - Tổng hợp, đánh giá chung (1,0đ)
   + Kết bài : 0.5điểm
 
 
 

3 Ngày 01/12/2011 11:18:10 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII KHỐI 10 NH...
Cập nhật lúc 01/12/2011 11:18:10 SA

.

ĐÁP ÁN 

Câu 1 (1điểm):
Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn đã cho rồi sửa lại:
Câu sai về ngữ pháp.
a) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu một cách sửa và viết lại câu đúng. (0.25đ)
+ Tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, tác giả đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
b) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu cách sửa và viết lại câu đúng (0,25đ)
+ Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+ Bằng hình tượng Từ Hải, tác giả  đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+Bằng  hình tượng Từ Hải, Nguyễn Du đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
- HS viết được đoạn văn NLXH đáp ứng các yêu cầu về số câu, về nội dung, hành văn trôi chảy, ý mạch lạc, triển khai hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường.
- Đoạn văn cần có các ý cơ bản sau:
   + Nêu vấn đề(0,25điểm)
   + Giải thích khái niệm “ học vẹt” “học tủ”(0,25điểm)
   +Nêu thực trạng, tác hại (0,5điểm)
   + Phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) (0,5điểm)
   + GIải pháp khắc phục (0,5điểm)
LƯU Ý:
- Thiếu, thừa 2 câu trở lên so với số câu quy định -0,25điểm
- Viết 2,3 đoạn -0,5điểm
- Nội dung sơ sài: - 1điểm
- Diễn đạt dài dòng, lủng củng: -0,5điểm
- Mắc 2 lỗi(chính tả, từ ngữ, ngữ pháp): -0,25điểm
Câu 3 (7điểm):
*/ HS làm bài NLVH: Phân tích đoạn thơ đủ ba phần, văn mạch lạc, ý rõ ràng, biết khai thác nghệ thuật làm bật nội dung, chữ viết dễ đọc, không mắc các lỗi thông thường về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
*/ HS có thể trình bày bài theo nhiều cách. Dù cách nào cũng cần có các ý chính sau:
 - GIới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích (0.5đ)
 - Phân tích (5điểm):
     + Chân dung người anh hùng Từ Hải (1,0đ)
Khai thác các từ ngữ “trượng phu”, “lòng bốn phương”, “mặt phi thường”; chi tiết không gian: “trời bể mênh mang”, “lên đường thẳng rong”.
    + Tính cách anh hùng của Từ Hải trong cảnh tiễn biệt (2,0đ)
      . Từ Hải – người có chí khí phi thường: Coi sự nghiệp là trên hết…
      . Từ Hải – con người rất mực tự tin: Nhất định trở về với một cơ đồ to lớn…
    + Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật anh hùng Từ Hải thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp miêu tả mang tính ước lệ…(2,0đ)
 - Tổng hợp, đánh giá chung (1,0đ)
   + Kết bài : 0.5điểm
 
 
 

4 Ngày 01/12/2011 11:18:20 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII KHỐI 10 NH...
Cập nhật lúc 01/12/2011 11:18:20 SA

.

ĐÁP ÁN 

Câu 1 (1điểm):
Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn đã cho rồi sửa lại:
Câu sai về ngữ pháp.
a) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu một cách sửa và viết lại câu đúng. (0.25đ)
+ Tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, tác giả đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
b) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu cách sửa và viết lại câu đúng (0,25đ)
+ Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+ Bằng hình tượng Từ Hải, tác giả  đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+Bằng  hình tượng Từ Hải, Nguyễn Du đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
- HS viết được đoạn văn NLXH đáp ứng các yêu cầu về số câu, về nội dung, hành văn trôi chảy, ý mạch lạc, triển khai hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường.
- Đoạn văn cần có các ý cơ bản sau:
   + Nêu vấn đề(0,25điểm)
   + Giải thích khái niệm “ học vẹt” “học tủ”(0,25điểm)
   +Nêu thực trạng, tác hại (0,5điểm)
   + Phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) (0,5điểm)
   + GIải pháp khắc phục (0,5điểm)
LƯU Ý:
- Thiếu, thừa 2 câu trở lên so với số câu quy định -0,25điểm
- Viết 2,3 đoạn -0,5điểm
- Nội dung sơ sài: - 1điểm
- Diễn đạt dài dòng, lủng củng: -0,5điểm
- Mắc 2 lỗi(chính tả, từ ngữ, ngữ pháp): -0,25điểm
Câu 3 (7điểm):
*/ HS làm bài NLVH: Phân tích đoạn thơ đủ ba phần, văn mạch lạc, ý rõ ràng, biết khai thác nghệ thuật làm bật nội dung, chữ viết dễ đọc, không mắc các lỗi thông thường về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
*/ HS có thể trình bày bài theo nhiều cách. Dù cách nào cũng cần có các ý chính sau:
 - GIới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích (0.5đ)
 - Phân tích (5điểm):
     + Chân dung người anh hùng Từ Hải (1,0đ)
Khai thác các từ ngữ “trượng phu”, “lòng bốn phương”, “mặt phi thường”; chi tiết không gian: “trời bể mênh mang”, “lên đường thẳng rong”.
    + Tính cách anh hùng của Từ Hải trong cảnh tiễn biệt (2,0đ)
      . Từ Hải – người có chí khí phi thường: Coi sự nghiệp là trên hết…
      . Từ Hải – con người rất mực tự tin: Nhất định trở về với một cơ đồ to lớn…
    + Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật anh hùng Từ Hải thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp miêu tả mang tính ước lệ…(2,0đ)
 - Tổng hợp, đánh giá chung (1,0đ)
   + Kết bài : 0.5điểm