[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA BGH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ (ID = 1549)

1 Ngày 03/09/2021 8:59:12 CH Tạo bởi Admin
THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 CỦA BGH...
Cập nhật lúc 03/09/2021 8:59:12 CH

.

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ trân trọng...

   (BBT  nhà trường)

2 Ngày 03/09/2021 9:05:53 CH Cập nhật bởi Admin
THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 CỦA BGH...
Cập nhật lúc 03/09/2021 9:05:53 CH

.

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ trân trọng...

   (BBT  nhà trường)

3 Ngày 03/09/2021 9:07:14 CH Cập nhật bởi Admin
THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 CỦA BGH...
Cập nhật lúc 03/09/2021 9:07:14 CH

.

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ trân trọng...

   (BBT  nhà trường)

4 Ngày 03/09/2021 9:10:01 CH Cập nhật bởi Admin
THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 CỦA BGH...
Cập nhật lúc 03/09/2021 9:10:01 CH

.

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ trân trọng...

   (BBT  nhà trường)

5 Ngày 04/09/2021 9:03:24 SA Xuất bản bởi Admin
THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA BGH...
Cập nhật lúc 04/09/2021 9:03:24 SA

.

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ trân trọng...

   (BBT  nhà trường)