[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thông báo danh sách học sinh lớp 10 chính thức năm học 2021-2022 (ID = 1547)

1 Ngày 20/08/2021 8:08:49 CH Tạo bởi Admin
Thông báo danh sách học sinh lớp 10 chính thức năm...
Cập nhật lúc 20/08/2021 8:08:49 CH

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo...

 Tìm theo Mã học sinh hoặc SBD. ( Trên điện thoại chọn MENU --> Tìm trên trang )2 Ngày 20/08/2021 8:13:44 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo danh sách học sinh lớp 10 chính thức năm...
Cập nhật lúc 20/08/2021 8:13:44 CH

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo...

 Tìm theo Mã học sinh hoặc SBD. ( Trên điện thoại, dùng trình duyệt Chrome chọn MENU --> Tìm trên trang )3 Ngày 20/08/2021 8:18:18 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo danh sách học sinh lớp 10 chính thức năm...
Cập nhật lúc 20/08/2021 8:18:18 CH

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo...

 Tìm theo Mã học sinh hoặc SBD. ( Trên Laptop: Ctrl+F; Trên điện thoại, dùng trình duyệt web Chrome chọn MENU Kebab Menu Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project==> Tìm trên trang )4 Ngày 20/08/2021 8:24:19 CH Cập nhật bởi Admin
Thông báo danh sách học sinh lớp 10 chính thức năm...
Cập nhật lúc 20/08/2021 8:24:19 CH

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo...

 Tìm theo Mã học sinh hoặc SBD. ( Trên Laptop: Ctrl+F; Trên điện thoại, dùng trình duyệt web Chrome chọn MENU Kebab Menu Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project==> Tìm trên trang )5 Ngày 20/08/2021 8:25:42 CH Xuất bản bởi Admin
Thông báo danh sách học sinh lớp 10 chính thức năm...
Cập nhật lúc 20/08/2021 8:25:42 CH

Ban giám hiệu trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo...

 Tìm theo Mã học sinh hoặc SBD. ( Trên Laptop: Ctrl+F; Trên điện thoại, dùng trình duyệt web Chrome chọn MENU Kebab Menu Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project==> Tìm trên trang )