[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi (ID = 1541)

1 Ngày 11/07/2021 6:54:59 CH Tạo bởi Admin
Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi
Cập nhật lúc 11/07/2021 6:54:59 CH

..

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi

Vậy là kỳ thi quan trọng bấc nhất quãng đời học sinh cũng đã kết thúc. Đoàn trường chúc mừng và tin tưởng các bạn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi. Dù có điều gì nuối tiếc thì các bạn cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi, giờ hãy tạm gác sách vở sang và thư giãn bản thân mình nhé.

Đoàn trường biểu dương và khen ngợi tinh thần của các bạn thanh niên tình nguyện. Không kể nắng mưa, khó khăn vất vả các bạn đã góp phần tạo nên kỳ thi an toàn, thành công. Hãy mãi giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong mình nhé.

 

(BBT nhà trường)

 


2 Ngày 11/07/2021 6:56:45 CH Cập nhật bởi Admin
Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi
Cập nhật lúc 11/07/2021 6:56:45 CH

..

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi

Vậy là kỳ thi quan trọng bấc nhất quãng đời học sinh cũng đã kết thúc. Đoàn trường chúc mừng và tin tưởng các bạn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi. Dù có điều gì nuối tiếc thì các bạn cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi, giờ hãy tạm gác sách vở sang và thư giãn bản thân mình nhé.

Đoàn trường biểu dương và khen ngợi tinh thần của các bạn thanh niên tình nguyện. Không kể nắng mưa, khó khăn vất vả các bạn đã góp phần tạo nên kỳ thi an toàn, thành công. Hãy mãi giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong mình nhé.

 

(BBT nhà trường)

 


3 Ngày 11/07/2021 6:58:09 CH Xuất bản bởi Admin
Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi
Cập nhật lúc 11/07/2021 6:58:09 CH

..

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Mùa hè tình nguyện - Tiếp sức mùa thi

Vậy là kỳ thi quan trọng bấc nhất quãng đời học sinh cũng đã kết thúc. Đoàn trường chúc mừng và tin tưởng các bạn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi. Dù có điều gì nuối tiếc thì các bạn cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi, giờ hãy tạm gác sách vở sang và thư giãn bản thân mình nhé.

Đoàn trường biểu dương và khen ngợi tinh thần của các bạn thanh niên tình nguyện. Không kể nắng mưa, khó khăn vất vả các bạn đã góp phần tạo nên kỳ thi an toàn, thành công. Hãy mãi giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong mình nhé.

 (BBT nhà trường)