[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 (ID = 1540)

1 Ngày 11/07/2021 6:10:57 CH Tạo bởi Admin
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Cập nhật lúc 11/07/2021 6:10:57 CH

.

Đoàn thanh niên tình nguyện trường THPT Hoàng Văn...

 

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Vậy là 2 ngày đầu tiên của mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đã diễn ra tốt đẹp. Đoàn trường xin chúc mừng những bạn đã đăng ký thành công vào trường.

Đoàn trường đặc biệt lưu ý với các bạn học sinh vẫn chưa xác nhận nhập học, các bạn chỉ còn duy nhất ngày mai để xác nhận nhập học nếu không muốn bị mất cơ hội vào trường, hãy khẩn trương và ghi nhớ các mốc thời gian để không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Đồng hành cùng kỳ tuyển sinh vào lớp 10 luôn có hình bóng áo xanh của các bạn thanh niên tình nguyện. Hỗ trợ tuyển sinh, đo thân nhiệt, giải đáp thắc mắc...không ngại nắng nóng, khó khăn, các bạn đã và đang góp phần vào thành công của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.(BBT nhà trường)


2 Ngày 11/07/2021 6:11:49 CH Cập nhật bởi Admin
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Cập nhật lúc 11/07/2021 6:11:49 CH

.

Đoàn thanh niên tình nguyện trường THPT Hoàng Văn...

 

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Vậy là 2 ngày đầu tiên của mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đã diễn ra tốt đẹp. Đoàn trường xin chúc mừng những bạn đã đăng ký thành công vào trường.

Đoàn trường đặc biệt lưu ý với các bạn học sinh vẫn chưa xác nhận nhập học, các bạn chỉ còn duy nhất ngày mai để xác nhận nhập học nếu không muốn bị mất cơ hội vào trường, hãy khẩn trương và ghi nhớ các mốc thời gian để không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Đồng hành cùng kỳ tuyển sinh vào lớp 10 luôn có hình bóng áo xanh của các bạn thanh niên tình nguyện. Hỗ trợ tuyển sinh, đo thân nhiệt, giải đáp thắc mắc...không ngại nắng nóng, khó khăn, các bạn đã và đang góp phần vào thành công của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

(BBT nhà trường)


3 Ngày 11/07/2021 6:11:53 CH Xuất bản bởi Admin
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Cập nhật lúc 11/07/2021 6:11:53 CH

.

Đoàn thanh niên tình nguyện trường THPT Hoàng Văn...

 

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Vậy là 2 ngày đầu tiên của mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đã diễn ra tốt đẹp. Đoàn trường xin chúc mừng những bạn đã đăng ký thành công vào trường.

Đoàn trường đặc biệt lưu ý với các bạn học sinh vẫn chưa xác nhận nhập học, các bạn chỉ còn duy nhất ngày mai để xác nhận nhập học nếu không muốn bị mất cơ hội vào trường, hãy khẩn trương và ghi nhớ các mốc thời gian để không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Đồng hành cùng kỳ tuyển sinh vào lớp 10 luôn có hình bóng áo xanh của các bạn thanh niên tình nguyện. Hỗ trợ tuyển sinh, đo thân nhiệt, giải đáp thắc mắc...không ngại nắng nóng, khó khăn, các bạn đã và đang góp phần vào thành công của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

(BBT nhà trường)