[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thông tin hỗ trợ HS/CMHS xác nhận nhập học năm học 2021-2022 (ID = 1539)

1 Ngày 29/06/2021 8:42:08 CH Tạo bởi Admin
Thông tin hỗ trợ HS/CMHS xác nhận nhập học năm học...
Cập nhật lúc 29/06/2021 8:42:08 CH

..

Nhà trường trân trọng kính gửi tới các em HS và...

 
Xem chi tiết Thông tin hỗ trợ xác nhận nhập học tại đây.


(BBT nhà trường)

2 Ngày 29/06/2021 8:49:08 CH Cập nhật bởi Admin
Thông tin hỗ trợ HS/CMHS xác nhận nhập học năm học...
Cập nhật lúc 29/06/2021 8:49:08 CH

..

Nhà trường trân trọng kính gửi tới các em HS và...

 
Xem chi tiết Thông tin hỗ trợ xác nhận nhập học tại đây.


(BBT nhà trường)

3 Ngày 29/06/2021 8:50:35 CH Cập nhật bởi Admin
Thông tin hỗ trợ HS/CMHS xác nhận nhập học năm học...
Cập nhật lúc 29/06/2021 8:50:35 CH

..

Nhà trường trân trọng kính gửi tới các em HS và...

 
Xem chi tiết Thông tin hỗ trợ xác nhận nhập học tại đây.


(BBT nhà trường)

4 Ngày 29/06/2021 8:51:43 CH Xuất bản bởi Admin
Thông tin hỗ trợ HS/CMHS xác nhận nhập học năm học...
Cập nhật lúc 29/06/2021 8:51:43 CH

..

Nhà trường trân trọng kính gửi tới các em HS và...

 
Xem chi tiết Thông tin hỗ trợ xác nhận nhập học và các mốc thời gian quan trọng tại đây.


(BBT nhà trường)