[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 (ID = 1538)

1 Ngày 29/06/2021 3:57:57 CH Tạo bởi Admin
QUY TRÌNH NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022...
Cập nhật lúc 29/06/2021 3:57:57 CH

...

....

 
Tải về Phiếu đăng ký phân ban

(BBT nhà trường)

2 Ngày 29/06/2021 3:59:05 CH Cập nhật bởi Admin
QUY TRÌNH NHẬP HỌC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022...
Cập nhật lúc 29/06/2021 3:59:05 CH

...

....

 
Xem chi tiết Phiếu đăng ký phân ban và thông báo tuyển sinh


(BBT nhà trường)

3 Ngày 29/06/2021 4:02:17 CH Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo quy trình...
Cập nhật lúc 29/06/2021 4:02:17 CH

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo tới các em học...

 
Xem chi tiết Phiếu đăng ký phân ban và thông báo tuyển sinh


(BBT nhà trường)

4 Ngày 29/06/2021 4:02:45 CH Cập nhật bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo quy trình...
Cập nhật lúc 29/06/2021 4:02:45 CH

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo tới các em học...

 
Xem chi tiết Phiếu đăng ký phân ban và thông báo tuyển sinh


(BBT nhà trường)

5 Ngày 29/06/2021 8:54:37 CH Xuất bản bởi Admin
Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo về việc tuyển...
Cập nhật lúc 29/06/2021 8:54:37 CH

...

Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo tới các em học...

 
Xem chi tiết Phiếu đăng ký phân ban và thông báo tuyển sinh


(BBT nhà trường)