[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2021 (ID = 1535)

1 Ngày 16/06/2021 11:24:51 SA Tạo bởi Admin
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA...
Cập nhật lúc 16/06/2021 11:24:51 SA

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Vậy là kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 đã kết thúc. Từ diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng tới quá trình học tập ôn thi, đến những cơn mưa như trút nước trước mỗi buổi thi. Có lẽ đây là kì thi vất vả và khó khăn nhất với các thí sinh trong những năm qua. Đoàn trường chúc mừng thành tích các thí sinh và hẹn sớm gặp các bạn trong mái trường Hoàng Văn Thụ.

Đồng hành cùng kỳ thi và các thí sinh luôn có hình bóng áo xanh của các bạn TNTN. Phát nước uống, khẩu trang, nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn, hướng dẫn di chuyển, hướng dẫn vị trí phòng thi, đo thân nhiệt... là những phần việc mà các bạn trẻ tình nguyện đã tiếp sức cho các thí sinh. Dù gặp phải những cơn mưa lớn nhưng với nhiệt huyết, lòng nhiệt tình, các bạn TNTN vẫn hết mình và góp phần vào thành công của kỳ thi.

Một lần nữa chúc các thí sinh may mắn và đạt kết quả như ý


(BBT )

2 Ngày 16/06/2021 11:25:39 SA Cập nhật bởi Admin
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA...
Cập nhật lúc 16/06/2021 11:25:39 SA

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Vậy là kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 đã kết thúc. Từ diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng tới quá trình học tập ôn thi, đến những cơn mưa như trút nước trước mỗi buổi thi. Có lẽ đây là kì thi vất vả và khó khăn nhất với các thí sinh trong những năm qua. Đoàn trường chúc mừng thành tích các thí sinh và hẹn sớm gặp các bạn trong mái trường Hoàng Văn Thụ.

Đồng hành cùng kỳ thi và các thí sinh luôn có hình bóng áo xanh của các bạn TNTN. Phát nước uống, khẩu trang, nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn, hướng dẫn di chuyển, hướng dẫn vị trí phòng thi, đo thân nhiệt... là những phần việc mà các bạn trẻ tình nguyện đã tiếp sức cho các thí sinh. Dù gặp phải những cơn mưa lớn nhưng với nhiệt huyết, lòng nhiệt tình, các bạn TNTN vẫn hết mình và góp phần vào thành công của kỳ thi.

Một lần nữa chúc các thí sinh may mắn và đạt kết quả như ý


(BBT )

3 Ngày 16/06/2021 11:28:50 SA Cập nhật bởi Admin
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA...
Cập nhật lúc 16/06/2021 11:28:50 SA

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Vậy là kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 đã kết thúc. Từ diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng tới quá trình học tập ôn thi, đến những cơn mưa như trút nước trước mỗi buổi thi. Có lẽ đây là kì thi vất vả và khó khăn nhất với các thí sinh trong những năm qua. Đoàn trường chúc mừng thành tích các thí sinh và hẹn sớm gặp các bạn trong mái trường Hoàng Văn Thụ.

Đồng hành cùng kỳ thi và các thí sinh luôn có hình bóng áo xanh của các bạn TNTN. Phát nước uống, khẩu trang, nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn, hướng dẫn di chuyển, hướng dẫn vị trí phòng thi, đo thân nhiệt... là những phần việc mà các bạn trẻ tình nguyện đã tiếp sức cho các thí sinh. Dù gặp phải những cơn mưa lớn nhưng với nhiệt huyết, lòng nhiệt tình, các bạn TNTN vẫn hết mình và góp phần vào thành công của kỳ thi.

Một lần nữa chúc các thí sinh may mắn và đạt kết quả như ý

(BBT nhà trường)

4 Ngày 16/06/2021 11:29:44 SA Xuất bản bởi Admin
THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN – CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA...
Cập nhật lúc 16/06/2021 11:29:44 SA

Đoàn thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi“...

 

Vậy là kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 đã kết thúc. Từ diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng tới quá trình học tập ôn thi, đến những cơn mưa như trút nước trước mỗi buổi thi. Có lẽ đây là kì thi vất vả và khó khăn nhất với các thí sinh trong những năm qua. Đoàn trường chúc mừng thành tích các thí sinh và hẹn sớm gặp các bạn trong mái trường Hoàng Văn Thụ.

Đồng hành cùng kỳ thi và các thí sinh luôn có hình bóng áo xanh của các bạn TNTN. Phát nước uống, khẩu trang, nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn, hướng dẫn di chuyển, hướng dẫn vị trí phòng thi, đo thân nhiệt... là những phần việc mà các bạn trẻ tình nguyện đã tiếp sức cho các thí sinh. Dù gặp phải những cơn mưa lớn nhưng với nhiệt huyết, lòng nhiệt tình, các bạn TNTN vẫn hết mình và góp phần vào thành công của kỳ thi.

Một lần nữa chúc các thí sinh may mắn và đạt kết quả như ý(BBT nhà trường)