[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ (ID = 1510)

1 Ngày 15/01/2021 2:43:21 CH Tạo bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:43:21 CH

Ngày 13/01/2021, Đảng bộ quận Hoàng Mai - Chi bộ...

 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình


Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới


Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


2 Ngày 15/01/2021 2:45:13 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:45:13 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình


Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới


Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


3 Ngày 15/01/2021 2:45:48 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:45:48 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình


Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới


Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


4 Ngày 15/01/2021 2:46:33 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:46:33 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình


Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới


Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


5 Ngày 15/01/2021 2:47:21 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:47:21 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình


Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới


Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


6 Ngày 15/01/2021 2:47:49 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:47:49 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình


Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới


Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


7 Ngày 15/01/2021 2:48:53 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:48:53 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình

Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


8 Ngày 15/01/2021 2:50:20 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:50:20 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình

Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


9 Ngày 15/01/2021 2:50:25 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:50:25 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình

Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


10 Ngày 15/01/2021 2:51:09 CH Cập nhật bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:51:09 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


       Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình

Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)


11 Ngày 15/01/2021 2:52:12 CH Xuất bản bởi Admin
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT...
Cập nhật lúc 15/01/2021 2:52:12 CH

Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng...

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


       Ngày 13/01/2021, được sự nhất trí của Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí  Đặng Thị Bình – giáo viên Vật lý.

Qua một quá trình được tìm hiểu và học tập các kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu và được sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường, đồng chí Đặng Thị Bình đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thay mặt chi bộ nhà trường, đ/c Lê Thị Quyên - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã giao nhiệm vụ và dặn dò đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu hơn nữa đề hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đ/c Lê Thị Quyên trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Đặng Thị Bình

Đồng chí Đặng Thị Bình đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Đồng chí Đặng Thị Bình tuyên thệ trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

(BBT nhà trường)