[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thông báo công khai V/v điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước của trường THPT Hoàng Văn Thụ năm 2020 ( đợt 3) (ID = 1508)

1 Ngày 07/01/2021 8:30:15 SA Tạo bởi Admin
Thông báo công khai V/v điều chỉnh giảm dự toán...
Cập nhật lúc 07/01/2021 8:30:15 SA

...

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 

Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

2 Ngày 07/01/2021 8:30:47 SA Cập nhật bởi Admin
Thông báo công khai V/v điều chỉnh giảm dự toán...
Cập nhật lúc 07/01/2021 8:30:47 SA

...

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 

Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

3 Ngày 07/01/2021 8:37:02 SA Cập nhật bởi Admin
Thông báo công khai V/v điều chỉnh giảm dự toán...
Cập nhật lúc 07/01/2021 8:37:02 SA

...

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 

Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

4 Ngày 07/01/2021 8:37:33 SA Cập nhật bởi Admin
Thông báo công khai V/v điều chỉnh giảm dự toán...
Cập nhật lúc 07/01/2021 8:37:33 SA

...

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

5 Ngày 25/03/2021 5:03:51 CH Xuất bản bởi Admin
Thông báo công khai V/v điều chỉnh giảm dự toán...
Cập nhật lúc 25/03/2021 5:03:51 CH

...

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.