[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội V/v hướng dẫn các đơn vị công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), nghiên cứu khoa học (NCKH) nghành giáo dục năm học 2020 - 2021 (ID = 1507)

1 Ngày 05/01/2021 4:27:51 CH Tạo bởi Admin
Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội V/v...
Cập nhật lúc 05/01/2021 4:27:51 CH

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị...

 
Xem chi tiết nội dung tại đây.