[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước của trường THPT Hoàng Văn Thụ năm 2020 ( đợt 2) (ID = 1502)

1 Ngày 24/12/2020 3:54:11 CH Tạo bởi Admin
Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách...
Cập nhật lúc 24/12/2020 3:54:11 CH

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

2 Ngày 24/12/2020 4:24:07 CH Cập nhật bởi Admin
Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách...
Cập nhật lúc 24/12/2020 4:24:07 CH

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

3 Ngày 24/12/2020 4:24:49 CH Cập nhật bởi Admin
Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách...
Cập nhật lúc 24/12/2020 4:24:49 CH

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

4 Ngày 24/12/2020 4:25:10 CH Cập nhật bởi Admin
Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách...
Cập nhật lúc 24/12/2020 4:25:10 CH

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

5 Ngày 07/01/2021 8:25:36 SA Cập nhật bởi Admin
Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách...
Cập nhật lúc 07/01/2021 8:25:36 SA

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.

6 Ngày 25/03/2021 5:04:20 CH Xuất bản bởi Admin
Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách...
Cập nhật lúc 25/03/2021 5:04:20 CH

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.