[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2020 (ID = 1467)

1 Ngày 15/09/2020 8:30:04 SA Tạo bởi Admin
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu...
Cập nhật lúc 15/09/2020 8:30:04 SA

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 
Xem thông tin chi tiết tại đây.

2 Ngày 15/09/2020 8:30:28 SA Cập nhật bởi Admin
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu...
Cập nhật lúc 15/09/2020 8:30:28 SA

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 
Xem thông tin chi tiết
tại đây.

3 Ngày 15/09/2020 8:31:18 SA Cập nhật bởi Admin
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu...
Cập nhật lúc 15/09/2020 8:31:18 SA

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 
Xem thông tin chi tiết
tại đây.

4 Ngày 25/03/2021 5:04:57 CH Xuất bản bởi Admin
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu...
Cập nhật lúc 25/03/2021 5:04:57 CH

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài...

 
Xem thông tin chi tiết
tại đây.