[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia kỳ thi khảo sát trực tuyến THPT tại Hệ thống học và thi trực tuyến HanoiStudy (ID = 1444)

1 Ngày 30/05/2020 5:24:49 CH Tạo bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:24:49 CH

Một số lỗi và cách khắc phục thường gặp dành cho...

 (BBT nhà trường)

2 Ngày 30/05/2020 5:25:54 CH Cập nhật bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:25:54 CH

Một số lỗi và cách khắc phục thường gặp dành cho...

                 (BBT nhà trường)

3 Ngày 30/05/2020 5:27:41 CH Cập nhật bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:27:41 CH

.

 Một số lỗi và cách khắc phục  thường gặp dành cho HS khi tham gia kỳ thi khảo sát trực tuyến THPT  tại địa chỉ web http://study.hanoi.edu.vn/                (BBT nhà trường)

4 Ngày 30/05/2020 5:28:08 CH Cập nhật bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:28:08 CH

.

 Một số lỗi và cách khắc phục  thường gặp dành cho HS khi tham gia kỳ thi khảo sát trực tuyến THPT  tại địa chỉ web http://study.hanoi.edu.vn/                (BBT nhà trường)

5 Ngày 30/05/2020 5:29:47 CH Cập nhật bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:29:47 CH

.

 Một số lỗi và cách khắc phục  thường gặp dành cho HS khi tham gia kỳ thi khảo sát trực tuyến THPT  tại địa chỉ web http://study.hanoi.edu.vn/                (BBT nhà trường)

6 Ngày 30/05/2020 5:30:28 CH Cập nhật bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:30:28 CH

.

 
Một số lỗi và cách khắc phục  thường gặp dành cho HS khi tham gia kỳ thi khảo sát trực tuyến THPT  tại địa chỉ web http://study.hanoi.edu.vn/
                (BBT nhà trường)

7 Ngày 30/05/2020 5:31:17 CH Cập nhật bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:31:17 CH

Một số lỗi và cách khắc phục thường gặp dành cho...

                 (BBT nhà trường)

8 Ngày 30/05/2020 5:31:52 CH Xuất bản bởi Admin
Một số câu hỏi thường gặp dành cho HS khi tham gia...
Cập nhật lúc 30/05/2020 5:31:52 CH

Một số lỗi và cách khắc phục thường gặp dành cho...

                (BBT nhà trường)