[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Đề cương ôn tập giữa học kỳ II khối 10 năm học 2019 -2020 các môn Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán, Lý, Hóa (ID = 1365)

1 Ngày 13/02/2020 8:58:47 CH Tạo bởi caivv
Đề cương ôn tập giữa học kỳ II khối 10 năm học...
Cập nhật lúc 13/02/2020 8:58:47 CH

BGH nhà trường đã bổ sung đề cương ôn tập môn...

 
Đề cương môn Tiếng Anh 10. Mời xem chi tiết tại đây.
     
Đề cương môn Ngữ Văn 10. Mời xem chi tiết 
tại đây.

Đề cương Toán, Lý, Hóa 10. Mời xem chi tiết 
tại đây

2 Ngày 13/02/2020 8:59:47 CH Cập nhật bởi caivv
Đề cương ôn tập giữa học kỳ II khối 10 năm học...
Cập nhật lúc 13/02/2020 8:59:47 CH

BGH nhà trường đã bổ sung đề cương ôn tập môn...

 
Đề cương môn Tiếng Anh 10. Mời xem chi tiết tại đây.
     
Đề cương môn Ngữ Văn 10. Mời xem chi tiết 
tại đây.

Đề cương Toán, Lý, Hóa 10. Mời xem chi tiết 
tại đây

3 Ngày 13/02/2020 9:00:35 CH Cập nhật bởi caivv
Đề cương ôn tập giữa học kỳ II khối 10 năm học...
Cập nhật lúc 13/02/2020 9:00:35 CH

BGH nhà trường đã bổ sung đề cương ôn tập môn...

 
Đề cương môn Tiếng Anh 10. Mời xem chi tiết tại đây.
     
Đề cương môn Ngữ Văn 10. Mời xem chi tiết 
tại đây.

Đề cương Toán, Lý, Hóa 10. Mời xem chi tiết 
tại đây

4 Ngày 20/02/2020 6:27:48 CH Xuất bản bởi caivv
Đề cương ôn tập giữa học kỳ II khối 10 năm học...
Cập nhật lúc 20/02/2020 6:27:48 CH

BGH nhà trường đã bổ sung đề cương ôn tập môn...

 
Đề cương môn Tiếng Anh 10. Mời xem chi tiết tại đây.
     
Đề cương môn Ngữ Văn 10. Mời xem chi tiết 
tại đây.

Đề cương Toán, Lý, Hóa 10. Mời xem chi tiết 
tại đây