[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thiết kế bài giảng theo chương trình đường lên đỉnh Olympia kết hợp với một số phương pháp dạy học tích cực môn Hóa học lớp 11 (ID = 1356)

1 Ngày 10/02/2020 8:59:11 SA Tạo bởi caivv
Thiết kế bài giảng theo chương trình đường lên...
Cập nhật lúc 10/02/2020 8:59:11 SA

BBT nhà trường xin giới thiệu SKKN của cô giáo...

 


2 Ngày 10/02/2020 9:01:18 SA Cập nhật bởi caivv
Thiết kế bài giảng theo chương trình đường lên...
Cập nhật lúc 10/02/2020 9:01:18 SA

BBT nhà trường xin giới thiệu SKKN của cô giáo...

 


3 Ngày 10/02/2020 9:03:23 SA Cập nhật bởi caivv
Thiết kế bài giảng theo chương trình đường lên...
Cập nhật lúc 10/02/2020 9:03:23 SA

BBT nhà trường xin giới thiệu SKKN của cô giáo...

 


4 Ngày 23/03/2020 9:23:21 CH Xuất bản bởi caivv
Thiết kế bài giảng theo chương trình đường lên...
Cập nhật lúc 23/03/2020 9:23:21 CH

BBT nhà trường xin giới thiệu SKKN của cô giáo...