[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ năm học 2018 -2019 (ID = 1309)

1 Ngày 19/12/2019 3:36:00 CH Tạo bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 3:36:00 CH

Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...

 Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ năm học 2018 -2019  (Theo quyết định số 1083/QĐ - SGDĐT Hà Nội ngày 04 tháng 07 năm 2019)


  

2 Ngày 19/12/2019 3:37:57 CH Cập nhật bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 3:37:57 CH

Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...

 


  

3 Ngày 19/12/2019 3:43:01 CH Cập nhật bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 3:43:01 CH

KẾT QUẢ SKKKN TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ NĂM HỌC...

 


  

4 Ngày 19/12/2019 3:59:36 CH Cập nhật bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 3:59:36 CH

KẾT QUẢ SKKKN TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ NĂM HỌC...

 


  

5 Ngày 19/12/2019 4:03:40 CH Cập nhật bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 4:03:40 CH

KẾT QUẢ SKKKN TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ NĂM HỌC...

 


  

6 Ngày 19/12/2019 4:05:22 CH Cập nhật bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 4:05:22 CH

KẾT QUẢ SKKKN TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ NĂM HỌC...

 


  

7 Ngày 19/12/2019 4:45:26 CH Cập nhật bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 4:45:26 CH

Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...

 


  

8 Ngày 19/12/2019 4:45:51 CH Xuất bản bởi caivv
Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn Thụ...
Cập nhật lúc 19/12/2019 4:45:51 CH

Kết quả xếp loại SKKN trường THPT Hoàng Văn...