[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo quy trình tuyển sinh vào lớp 10 (ID = 1288)

1 Ngày 18/06/2019 11:42:33 CH Tạo bởi caivv
Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo quy trình...
Cập nhật lúc 18/06/2019 11:42:33 CH

Thực hiện hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Hà...
 (BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG)

2 Ngày 18/06/2019 11:47:35 CH Xuất bản bởi caivv
Trường THPT Hoàng Văn Thụ thông báo quy trình...
Cập nhật lúc 18/06/2019 11:47:35 CH

Thực hiện hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Hà...
 (BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG)