[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia từ hôm nay (ID = 1284)

1 Ngày 01/04/2019 9:18:41 SA Tạo bởi caivv
Thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia từ hôm nay
Cập nhật lúc 01/04/2019 9:18:41 SA

Các em có 20 ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT...


 

2 Ngày 01/04/2019 9:19:04 SA Xuất bản bởi caivv
Thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia từ hôm nay
Cập nhật lúc 01/04/2019 9:19:04 SA

Các em có 20 ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT...