[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9: Đến trường An toàn giao thông.! (ID = 1264)

1 Ngày 05/10/2018 5:29:29 CH Tạo bởi Admin
Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9: Đến trường An...
Cập nhật lúc 05/10/2018 5:29:29 CH

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động được...

 Một số hình ảnh đẹp của hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9 chủ đề: "Đến trường an toàn giao thông"
 Nhảy Flashmob chúng em với An toàn giao thông

Tiểu phầm kịch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông
(Ảnh nhà trường)

2 Ngày 05/10/2018 5:47:43 CH Xuất bản bởi Admin
Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9: Đến trường An...
Cập nhật lúc 05/10/2018 5:47:43 CH

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động được...

 Một số hình ảnh đẹp của hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9 chủ đề: "Đến trường an toàn giao thông"
 Nhảy Flashmob chúng em với An toàn giao thông

Tiểu phầm kịch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông
(Ảnh nhà trường)