[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (ID = 1144)

1 Ngày 07/03/2015 10:05:36 CH Tạo bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:05:36 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

2 Ngày 07/03/2015 10:12:41 CH Cập nhật bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:12:41 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

  

Thi nấu các món ăn truyền thống
Trao giải cho các tổ đạt giải trong các hội thi

3 Ngày 07/03/2015 10:15:17 CH Cập nhật bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:15:17 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

  

Thi nấu các món ăn truyền thống
Trao giải cho các tổ đạt giải trong các hội thi

(Bài, ảnh nhà trường)

 

4 Ngày 07/03/2015 10:22:13 CH Cập nhật bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:22:13 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

  

Thi nấu các món ăn truyền thống
Trao giải cho các tổ đạt giải trong các hội thi

(Bài, ảnh nhà trường)

 

5 Ngày 07/03/2015 10:24:46 CH Cập nhật bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:24:46 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

  

Thi nấu các món ăn truyền thống
Trao giải cho các tổ đạt giải trong các hội thi


 
(Bài, ảnh nhà trường)

 

6 Ngày 07/03/2015 10:30:37 CH Cập nhật bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:30:37 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

  

Thi nấu các món ăn truyền thống


Trao giải cho các tổ đạt giải trong các hội thi


 
(Bài, ảnh nhà trường)

 

7 Ngày 07/03/2015 10:31:22 CH Xuất bản bởi Admin
Hoạt động công đoàn: Chào mừng 105 năm ngày Quốc...
Cập nhật lúc 07/03/2015 10:31:22 CH

Chiều ngày 7/3/2015, công đoàn và nhà trường đã tổ...

 

Một số hình ảnh của ngày hội:

Thi trình diễn thời trang chủ đề:"Trang phục các dân tộc và trang phục tự chọn"

  

Thi nấu các món ăn truyền thống


Trao giải cho các tổ đạt giải trong các hội thi
 
(Bài, ảnh nhà trường)