Bài giảng về tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc"
14:59 09/06/12

Tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc"

"Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc" là một trong các tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ nhà văn Nguyễn Đình Chiểu

 Xem tiếp