ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII KHỐI 10 NH 2010-2011
07:33 09/05/11

.

ĐÁP ÁN 

Câu 1 (1điểm):
Chỉ ra chỗ sai trong các câu văn đã cho rồi sửa lại:
Câu sai về ngữ pháp.
a) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu một cách sửa và viết lại câu đúng. (0.25đ)
+ Tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, tác giả đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
+ Qua tác phẩm Tắt đèn, Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ.
b) Lỗi câu thiếu chủ ngữ do nhầm (hoặc không phân định rõ) trạng ngữ và chủ ngữ (0,25đ)
- Học sinh có thể nêu cách sửa và viết lại câu đúng (0,25đ)
+ Hình tượng Từ Hải đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+ Bằng hình tượng Từ Hải, tác giả  đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
+Bằng  hình tượng Từ Hải, Nguyễn Du đã nói lên phong trào nông dân khởi nghĩa.
Câu 2 (2điểm):
- HS viết được đoạn văn NLXH đáp ứng các yêu cầu về số câu, về nội dung, hành văn trôi chảy, ý mạch lạc, triển khai hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, không mắc các lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường.
- Đoạn văn cần có các ý cơ bản sau:
   + Nêu vấn đề(0,25điểm)
   + Giải thích khái niệm “ học vẹt” “học tủ”(0,25điểm)
   +Nêu thực trạng, tác hại (0,5điểm)
   + Phân tích nguyên nhân (chủ quan, khách quan) (0,5điểm)
   + GIải pháp khắc phục (0,5điểm)
LƯU Ý:
- Thiếu, thừa 2 câu trở lên so với số câu quy định -0,25điểm
- Viết 2,3 đoạn -0,5điểm
- Nội dung sơ sài: - 1điểm
- Diễn đạt dài dòng, lủng củng: -0,5điểm
- Mắc 2 lỗi(chính tả, từ ngữ, ngữ pháp): -0,25điểm
Câu 3 (7điểm):
*/ HS làm bài NLVH: Phân tích đoạn thơ đủ ba phần, văn mạch lạc, ý rõ ràng, biết khai thác nghệ thuật làm bật nội dung, chữ viết dễ đọc, không mắc các lỗi thông thường về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
*/ HS có thể trình bày bài theo nhiều cách. Dù cách nào cũng cần có các ý chính sau:
 - GIới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích (0.5đ)
 - Phân tích (5điểm):
     + Chân dung người anh hùng Từ Hải (1,0đ)
Khai thác các từ ngữ “trượng phu”, “lòng bốn phương”, “mặt phi thường”; chi tiết không gian: “trời bể mênh mang”, “lên đường thẳng rong”.
    + Tính cách anh hùng của Từ Hải trong cảnh tiễn biệt (2,0đ)
      . Từ Hải – người có chí khí phi thường: Coi sự nghiệp là trên hết…
      . Từ Hải – con người rất mực tự tin: Nhất định trở về với một cơ đồ to lớn…
    + Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật anh hùng Từ Hải thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp miêu tả mang tính ước lệ…(2,0đ)
 - Tổng hợp, đánh giá chung (1,0đ)
   + Kết bài : 0.5điểm