Thông báo V/v công bố công khai số liệu điều chỉnh, giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Hoàng Văn Thụ
21:29 06/10/21

..

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài chính, trường THPT Hoàng Văn Thụ xin thông báo V/v công bố công khai số liệu điều chỉnh, giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 như sau:

 
Xem chi tiết tại đây

(BBT nhà trường)