Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội V/v hướng dẫn các đơn vị công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), nghiên cứu khoa học (NCKH) nghành giáo dục năm học 2020 - 2021
16:27 05/01/21

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị công tác sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học nghành giáo dục năm học 2020 - 2021 như sau:

 
Xem chi tiết nội dung tại đây.