Công bố về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước của trường THPT Hoàng Văn Thụ năm 2020 ( đợt 2)
15:54 24/12/20

.

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tài chính, trường THPT Hoàng Văn Thụ xin thông báo về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ( đợt 2) như sau:

  
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.
Xem chi tiết tại đây.