Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGGDĐT ngày 28/12/2017
11:42 03/11/20

..

Trường THPT Hoàng Văn Thụ thực hiện theo thông tư 36/2017/TT-BGGDĐT ngày 28/12/2017 về thông báo công khai: Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông; Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông; Công khai thông tin cơ sở vật chất; Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2020 - 2021.


Xem chi tiết tại đây