Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020
21:46 09/04/20

Theo quy định của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách, trường THPT Hoàng Văn Thụ công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020 như sau: