ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
16:13 17/03/20

BBT nhà trường xin trân trọng giới thiệu SKKN của cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh (Phó Hiệu trưởng nhà trường) đạt giải B cấp ngành với đề tài “Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên”.