Đề cương ôn tập giữa học kỳ II khối 10 năm học 2019 -2020 các môn Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán, Lý, Hóa
20:58 13/02/20

BGH nhà trường đã bổ sung đề cương ôn tập môn Tiếng Anh 10. Các em HS và các bậc PH truy cập để xem chi tiết. Trân trọng!

 
Đề cương môn Tiếng Anh 10. Mời xem chi tiết tại đây.
     
Đề cương môn Ngữ Văn 10. Mời xem chi tiết 
tại đây.

Đề cương Toán, Lý, Hóa 10. Mời xem chi tiết 
tại đây