Chi tiết lịch, thời gian thi các môn tốt nghiệp THPT 2012
Cập nhật lúc: 24 Tháng Tư 2012 5:12:37 CH

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi và thời gian làm bài thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2012.

Với giáo dục THPT, lịch thi, thời gian làm bài thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi
cho thi sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
02/06/2012 Sáng Ngữ văn 150 phút 7h 25'  7h30'
02/06/2012 Chiều Hóa học 60 phút 14h15' 14h30' 
03/06/2012 Sáng Địa lý  90 phút 7h 25' 7h30'  
03/06/2012 Chiều Lịch sử 90 phút 14h25'  14h30'   
04/06/2012 Sáng Toán 150 phút   7h 25'   7h30'  
04/06/2012 Chiều Ngoại ngữ 60 phút   14h15'    14h30'  
    Vật lý 60 phút   14h15'   14h30' 
 
Giáo dục thường xuyên:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi
cho thi sinh
Giờ bắt đầu 
làm bài
02/06/2012 Sáng Ngữ văn 150 phút 7h 25'  7h30'
02/06/2012 Chiều Hóa học 60 phút 14h15' 14h30' 
03/06/2012 Sáng Địa lý  90 phút 7h 25' 7h30'  
03/06/2012 Chiều Lịch sử 90 phút 14h25'  14h30'   
04/06/2012 Sáng Toán 150 phút   7h 25'   7h30'  
04/06/2012  Chiều Vật lý 60 phút   14h15'   14h30' 

*Không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên:
Bộ GD&ĐT lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp 2012 sẽ không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng một Hội đồng coi thi, có phòng thi riêng cho giáo dục thường xuyên.
Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định thành lập tại mỗi địa điểm thi một Hội đồng coi thi để thực hiện công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi theo quy định.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi, xét tốt nghiệp và cơ sở dữ liệu của kỳ thi, chậm nhất ngày 18/6/2012.
Sau khi báo cáo Bộ GD&ĐT, giám đốc sở GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết danh sách tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh. Báo cáo kết quả tốt nghiệp chính thức, chậm nhất ngày 5/7/2012.

 (hanoi.edu.vn)


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại