ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC KHỐI 10 - NH: 2010-2011
Cập nhật lúc: 25 Tháng Năm 2011 10:12:20 SA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC KHỐI 10 - NH: 2010-2011

                          

                  TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                    NH: 2010-2011                                                   MÔN SINH HỌC  KHỐI 10

                                                                                                  Thời gian: 45 phút

    

       Câu 1: (2 điểm)

      a/ Trình bày cấu tạo của virut?

      b/ HIV là gì? Trình bày 3 giai đoạn phát triển của bệnh AIDS?

        Câu 2: (2 điểm)

      Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường có thành phần được

      tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 = 1,5; KH2PO4 = 1,0; MgSO4 = 0,2;

           CaCl­2 = 0,1; NaCl = 5,0.

      a/ Môi trường trên là loại môi trường gì?

      b/ Vi sinh vật phát triển trên loại môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?

      c/ Nguồn cacbon, nguồn năng lượng, nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

        Câu 3: (3 điểm)  

      a/ Vẽ sơ đồ đường cong sinh trưởng cuả quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục?

      b/ Nuôi cấy liên tục đã khắc phục được nhược điểm gì của nuôi cấy không liên tục? Vì sao khắc phục được nhược điểm đó?

      c/ Trong điều kiện thuận lợi, thời gian thế hệ của E.coli là 20 phút. Lúc 6 giờ sáng người ta cấy vào môi trường 100 tế bào E.coli thì 4 giờ chiều thu được bao nhiêu
      tế bào? Biết pha tiềm phát chiếm mất 3 giờ.

        Câu 4: (3 điểm)

        HS không cần kẻ bảng, chỉ ghi “Đúng” hoặc “Sai” vào giấy làm bài:

 

Nội dung

   Trả lời

1. Khi virut nhân lên mà làm tan tế bào thì gọi là virut tan.

 

2. Kháng thể là protein được miễn dịch thể dịch tiết ra để chống lại sự xâm nhập của kháng nguyên

 

3. Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

 

4. Chu trình nhân lên của phagơ gồm: xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích.

 

5. HIV gây nhiễm và phá hủy các tế bào lympho T4 làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể.

 

6. Phagơ T2 gồm 2 phần: đầu có cấu trúc khối chứa axitnucleic, đuôi có cấu trúc xoắn.

 

7. Miễn dịch tế bào là miễn dịch có sự tham gia của tế bào độc có nguồn gốc từ tuyến yên.

 

8. Khi xâm nhập phagơ dùng enzim lizozim phá hủy thành tế bào, bơm axit nucleic vào tế bào chất.

 

9. Bạch cầu trung tính giết vi sinh vật theo cơ chế thực bào.

 

10. Do virut có dạng hình hạt nên thường gọi là hạt virut.

 

11.Ta tìm thấy HIV trong máu, nước bọt, tinh dịch hay dịch âm đạo của người nhiễm virut này

 

12. Ta không thể nuôi virut trong môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn

 

 

                                                                    ------------------- HẾT ---------------------

 

 

 

              TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                            ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II

                    NH: 2010-2011                                                          MÔN SINH HỌC  KHỐI 10

                                                                                                                        GV: Nguyễn Thị Bích Thủy           

 

         Câu 1: (2 điểm)

      a/ cấu tạo virut: 4 ý x 0,25 = 1 đ à + Lõi axit nucleic, vỏ protein

  -         Hệ gen có thể là ADN hoặc ARN, đơn hoặc kép

  -         Vỏ protein cấu tạo từ các đơn vị capsome

  +  Một số virut có vỏ ngoài.

      b/ HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở ngườià0,25 đ

       3 giai đoạn phát triển của bệnh AIDS (SGK/trang 120)à 0,75 đ

         Câu 2: (2 điểm)

      a/ Môi trường trên là loại môi trường tổng hợp à0,5 đ

      b/ Vi sinh vật phát triển trên loại môi trường này có kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng à0,75 đ

      c/ Nguồn cacbon CO2, nguồn năng lượng ánh sáng, nguồn nitơ NH4+ à0,25 x 3 ý =0,75 đ

         Câu 3: (3 điểm)

     a/ Vẽ sơ đồ (SGK/trang 100), có chú thích đúngà1 đ (1 lỗi sai:0,5 đ; 2 lỗi sai:0 đ)

     b/ Nuôi cấy liên tục khắc phục hiện tượng suy vong à 0,5 đ

    khắc phục nhược điểm đó là do luôn bổ sung chất dinh dưỡng và lấy dịch nuôi cấy à 0,5 đ

     c/ Thời gian tiến hành phân chia: 16 giờ - 6 giờ - 3 giờ = 7 giờ à 0,25 đ

    Số lần phân chia là: 7 x 60 :20 = 21 lần à 0,5 đ

    Số tế bào thu đượclà: 100 x 221 tế bào à 0,25 đ

         Câu 4: (3 điểm)

        ghi “Đúng” hoặc “Sai” vào giấy làm bài:à 0,25 x 12 ý = 3 đ

 

Nội dung

   Trả lời

1. Khi virut nhân lên mà làm tan tế bào thì gọi là virut tan.

   Sai

2. Kháng thể là protein được miễn dịch thể dịch tiết ra để chống lại sự xâm nhập của kháng nguyên

   Đúng

3. Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

   Đúng

4. Chu trình nhân lên của phagơ gồm: xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích.

   Sai

5. HIV gây nhiễm và phá hủy các tế bào lympho T4 làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể.

   Đúng

6. Phagơ T2 gồm 2 phần: đầu có cấu trúc khối chứa axitnucleic, đuôi có cấu trúc xoắn.

   Đúng

7. Miễn dịch tế bào là miễn dịch có sự tham gia của tế bào độc có nguồn gốc từ tuyến yên.

   Sai

8. Khi xâm nhập phagơ dùng enzim lizozim phá hủy thành tế bào, bơm axit nucleic vào tế bào chất.

   Đúng

9. Bạch cầu trung tính giết vi sinh vật theo cơ chế thực bào.

   Đúng

10. Do virut có dạng hình hạt nên thường gọi là hạt virut.

   Sai

11.Ta tìm thấy HIV trong máu, nước bọt, tinh dịch hay dịch âm đạo của người nhiễm virut này

   Sai

12. Ta không thể nuôi virut trong môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn                                                

   Đúng

 

 

 

                                 ------------------- HẾT ---------------


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại