Đề - đáp án thi HKII khối 11A,B năm học 2010-2011
Cập nhật lúc: 05 Tháng Năm 2011 2:15:02 CH

.

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                                    ĐỂ KIỂM TRA HỌC KỲ II
       Năm học 2010-2011                                                MÔN HÓA LỚP 11 BAN A, CƠ BẢN A-B
                                                                                          Thời gian làm bài :45 phút
 
Câu 1: ( 2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau;
                                               dietylete →    nước
                                                  ↑
Tinh bột  →  glucozơ →  ancol etylic  ⇌   andehit axetic →   axit axetic →   natri axetat
Câu 2: ( 1, 25 điểm) Viết các phương trình phản ứng sau:
a)      Propan-2-ol + đồng(II) oxit đun nóng
b)     Dung dịch natri phenolat + khí cacbonic
c)      Axeton + H2
d)      2-metyl Butan-2-ol    đun nóng với H2SO4 đ ở 170 oC
Câu 3: (1,75 điểm) Viết công thức cấu tạo các andehit và xeton có công thức phân tử: C5H10O.
Câu 4: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, phân biệt các chất sau:
              Glyxerol, etanol, phenol, etanal, dimetylxeton
Câu 5: (2 điểm)
Cho m g hỗn hợp X gồm ancol propylic và một andehit đơn no(khác HCHO) , mạch hở.
- Cho X tác dụng với Na(dư) thu được 2,8 lít H2(đktc).
- Khi cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 32,4g kết tủa.
- Đem đốt cháy hết X thu được 26,88 lit CO2 (đkc)
a) Xác định CTCT của andehit trên .
b) Tìm m và % khối lượng của hai chất ban đầu trong hỗn hợp X
Câu 6 : (1 điểm)
X là một ancol no đơn chức mạch hở. Khi đun nóng X với H2SO4 đ ở nhiệt độ thích hợp ta thu được hợp chất hưu cơ Y có khối lượng phân tử bằng 0,7 lần khối lượng phân tử của X . Tìm CTCT của X biết khi oxi hoá X chuyển thành andehit
 
Cho H=1, C=12, O=16, Ag=108
-----------------------------
 
Họ và tên học sinh:…………………………….
Lớp :…………………
 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (Năm 2010-2011)
MÔN HÓA LỚP 11 BAN A, CƠ BẢN A-B
 
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại