ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 12. ĐỢT 1 HK II
Cập nhật lúc: 21 Tháng Hai 2011 7:30:01 SA

.

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                       ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT I HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2010 – 2011                                MÔN SỬ - KHỐI 12

                                                                        BAN A – CƠ BẢN A – B – D – BAN C

                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút

 

Đề:

Câu 1: (3 đ)

Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6/3/1946 được lí trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định

Câu 2: (3.5 đ)

Trận đánh công đồn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta vào quân Pháp là chiến dịch nào? Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch đó?

Câu 3: (3.5 đ)

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra và giành thắng lợi như thế nào?

 

 

                                                …………….. ……….HẾT ………………………

Họ tên thí sinh: ……………………………………………..Lớp…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN SỬ 12 ĐỢT 1 HKII – 2010 – 2011

 

Câu 1: (3 đ)

Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6/3/1946 được lí trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định

 1. Hoàn cảnh:

-          28/2/1946, Hiệp ước Hoa – Pháp được kí kết, Pháp nhượng ….. giải giáp quân Nhật

-          Hiệp ước Hoa – Pháp đặt ta trước ……….. tránh đối phó cùng lúc với nhiều kẻ thù

-          Đảng ta chọn giải pháp “hòa để tiến” -> 6/3/1946 ta kí với Pháp hiệp định sơ bộ

 1. Nội dung:

-          Pháp công nhận nưpức VNDCCH là quốc gia tự do…………..khối liên Hiệp Pháp

-          Chính phủ VNDCCH cho 15000 quân Pháp………..trong thời hạn 5 năm.

-          Hai bên ngừng…….. để đến đàm phán chính thức.

 1. Ý nghĩa:

-          Ta tránh được phải đương đầu cùng lúc……………..quân THDQ về nước.

-          Có thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng

-          Pháp phải thừa nhận Việt Nam là quốc gia tự do.

 

Câu 2: (3.5 đ)

Trận đánh công đồn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta vào quân Pháp là chiến dịch nào? Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch đó?

 1. Chiến dịch Biên giới thu Đông 1950
 2. Diễn biến:

-          16/9/1950, ta đánh Đông Khê

-          18/9/1950, ta tiêu diệt Đông Khê, Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập

-          Pháp rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4: huy động….. đón quân Cao Bằng rút về.

-          Ta mai phục, chặn đánh …………… khiến hai cánh quân không gặp nhau

-          Pháp rút ….22/10/1950 đường số 4 giải phóng. Chiến dịch kết thúc thắng lợi.

-          Phối hợp với mặt trận Biên Giới quân ta hoạt động mạnh ở nhiều nơi.

 1. Kết quả  - ý nghĩa

-          Ta loại hơn 8000 tên địch

-          Giải phóng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng -> Đình Lập, 35 vạn dân chọc thủng hành lang Đông – Tây.

-          Thế bao vây căn cứ Việt Bắc bị phá vỡ, kế hoạch Rơ-ve bị phá sản.

-          Con đường liên lạc với các nước XHCN được khai thông.

-          Ta giành được quyền chủ động………., mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

 

Câu 3: (3.5 đ)

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra và giành thắng lợi như thế nào?

 1. Âm mưu của địch.

-          ĐBP có vị trí chiến lược quan trọng ở Đông Dương và ĐNÁ.

-          Pháp xây dựng ĐBP thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương gồm 16200 quân, 49 cứ điểm, 3 phân khu -> ĐBP là “ một pháo đài bất khả xâm phạm”.

 1. Chủ trương của ta: 12/1953 Đảng quyết định mở chiến dịch ĐBP nhằm:

-          Tiêu diệt lực lượng địch.

-          Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

-          Ta huy động lực lượng lớn chuẩn bị cho chiến dịch.

 1. Diễn biến: Chiến dịch ĐBP chia làm 3 đợt.

-          Đợt 1 (13 – 17/3/1954), ta tấn công và tiêu diệt Him Lam+ Phân Khu Bắc-> diệt 2000 tên.

-          Đọt 2 ( 30/3 – 26/4/1954): đánh cắc cứ điểm phía Đông của Mường Than: E1, D1, C1, C2, A1 -> ta chiếm phần lớn các căn cứ của địch, bao vây, khống chế địch.

-          Đợt 3 (1 – 7/5/1954) ta tiêu diệt phân khu Trung Tâm và phân khu Nam

è    17g30 ngày 7/5/1954 tướng Đơcaxtơri cùng …. Chiến dịch hoàn toàn thắng lợi.

Các chiến trường …tiêu hao, kìm chân địch, tạo điều kiện cho ĐBP thắng lợi.

 1. Kết quả:

-          Loại 16200 tên, 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

-          Giải phóng nhiều vùng rộng lớn.

 1. Ý nghĩa:

-          Đập tan kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định ý chí xâm lược Pháp.

-          Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, tạo diều kiện …của ta giành thắng lợi.

 

…………….. ……….HẾT ………………………


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại